LOADING

Vidūnas Gelumbauskas

Foto etiudai

Fotografijose sustingusios akimirkos tai tarsi trumpi mūsų gyvenimo etiudai, kuriuose pristatau gal būt savo paties „transformaciją“ mano vaikų ir anūkų fotografijose… ir žinoma nostalgija geliantį būtąjį kartinį laiką, kuriame sode galiu pasikalbėti su savo tėvais, atverti Palūšės vartelius, su Regina ankstyvą rytą palikti pėdas „Kuršmarėse“, besipuikuojančios pienės akivaizdoje praverti dūminės pirties duris, žvilgtert jaunatvišku virpuliu pasidabinusį studentišką teatrą…
Atmintis geriausiai apibrėžia mūsų gyvenimus. Mūsų gyvenimai yra tiesiog prisiminimų kolekcija vedanti į „čia ir dabar“ ir vertinanti kokie esame šiandien. Be jų dabartis būtų beprasmė.

ALBUMAI

 

Photo Etudes

The frozen moments in time that are captured in the photographs are like a short fragment of our lives, in which, perhaps, I present my own “transformation” through the photos of my children and grandchildren… and of course, there’s a certain nostalgia for the time being in which I can talk to my parents in the garden, open the gates of Palūšė, early morning with Regina leave footprints in the sand of the Curonian Lagoon, while in the face of dandelions open the smoky sauna door, glance with a wistful gaze of shivers of youth at the student-like theater…
Memory best describes our lives. Our lives are truly a collection of memories that lead to the “here and now” and lead to appreciate what we are today. Without them, our lives would be meaningless.

ALBUMS